Kalite

BRK Metal üretim süreçleri ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemini referans alır ve müşteri şartnamelerine uygun olarak üretim yapar.
İmalatın her aşaması firmamızın oluşturduğu kalite güvence sistemi ile kontrol altındadır.
Üretilen ürünler kalite kontrol süreçleri ve müşteri isteği doğrultusunda tahribatlı ve tahribatsız muayeneler ile kontrol edilir.

TAHRİBATLI MUAYENE 
  • Kimyasal Spektrometre Analizi
  • Sertlik Analizi (Brinell ,Rockwell)
  • Metalurjik Tanecik Yapı Analizi
TAHRİBATSIZ MUAYENE (NDT)
  • Radyografik X-Ray (Rontgen) Analizi.
  • Sıvı penetrant Analizi.
  • 3D ve Optik Boyutsal Analizi.
  • Katılaşma Modellemesi

 

ISO 9001:2008
Kalite Yönetimi
ISO 10002:2004
Müşteri Memnuniyeti
OHSAS 18001:2007
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi       

brk metal